نوورمون

NOVORMON (eCG , PMSG)

هورمون‌سرم‌گنادوتروپین


عملکرد:
به دلیل عملکرد FSH و LH مانند آن منجر به هم رشد فولیکول و هم تخمک گذاری در اکثر حیوانات اهلی می شود. پروژستاژن ها (اسفنج و سیدر) در برخی گونه ها استفاده شده که مانع از ترشح FSH و LH از هیپوفیز و در نتبجه تخمک گذاری می شود. زمانی که پروژستاژن ها خارج می شوند سطح پروژسترون خون افت پیدا کرده و حیوان فحل می شود.

موارد مصرف:
القا تخمک گذاری و سوپراوولاسیون در گوسفند، بز، گاو و حیوانات آزمایشگاهی

میزان مصرف:
گونه روش مصرف همزمانی فحلی (IU/Animal) سوپراوولاسیون (IU/Animal)
گاو عضلانی 400-600 2500-3000
گوسفند عضلانی 200-400 800-1000
بز عضلانی 200-400 800-1000
خرگوش عضلانی 25-50 100-150
موش صفاقی 5-10 5-20

ترکیب دارو:
هر میلی لیتر حاوی 200 IU هورمون می باشد.

بسته یندی:
ویال های 1000، 5000 و 20000 واحدی به همراه حلال های 5، 25 و 100 میلی لیتری

شرایط نگهداری:
در دمای 8-2 درجه سانتی‌گراد و به دور از نور نگهداری شود.

هشدار:
بعد از آماده سازی به مدت هفت روز در دمای 2-8 درجه سانتی گراد قابل نگهداری می باشد.

تولیدکننده:
شرکت سینتکس آرژانتین