مشاوره علمی در خصوص نحوه استفاده از دارو و واکسن ها

مشاوره علمی در خصوص نحوه استفاده از دارو و واکسن ها

این شرکت با دارا بودن بخش فنی مجرب و متخصص آماده پاسخگویی در خصوص مزایا و نحوه استفاده محصولات وارداتی خود می باشد. ضمن اینکه شرکت به طور گسترده ای ارتباط خود را با دانشگاه های کشور حفظ نموده و به این طریق در کمک به اعتلای دامپزشکی در کشور یاری رسانی کرده و نیز اطلاعات خود را مطابق با نیاز روز کشور به روزرسانی می نماید.

واردات دارو و واکسن و هورمون های ویژه دام و سگ

مشاوره علمی در خصوص نحوه استفاده از دارو و واکسن ها - تامین و توزیع مواد بیولوژیک و داروهای جدید دامپزشکی

هیپراداگ 7

هیپراداگ 7

واکسن زنده علیه پاروا ویروس. دیستمپر. هپاتیت. لارنگوتراکئیت و تراکئوبرونشیت واکسن کشته علیه بیماری لپتوسپیروز

گناسر

گناسر

گاو، گوسفند و بز :درمان آنستروس، ایجاد فحلی، ایجاد اوولاسیون، همزمانی استروس، درمان عقیمی ناشی از کم کاری هیپوفیز، چند قلوزایی و سوپر اوولاسیون.

استارت وک

استارت وک

واکسن کشته ورم پستان علیه استافیلوکوکوس ها و کلی فرم ها

اسپونجاوت

اسپونجاوت

همزمانی استروس و ایجاد فحلی اسفنج کاشتنی(ESPONJAVET) اگر به همراه PMSG استفاده شود باعث ایجاد و همزمان نمودن فعالیت سیکلیک طی دوره آنستروس می گردد.

نوورمون

نوورمون

هورمون گنادوتروفین سرمی مادیان آبستن یا گنادوتروفین کوریون اسب

تامین و توزیع مواد بیولوژیک و داروهای جدید دامپزشکی

شرکت ضمن تامین و توزیع واکسن و داروهای جدید حاضر به همکاری با پخش های سراسری و استانی دارای مجوز معتبر از سازمان دامپزشکی کشور و حائز شرایط این شرکت جهت همکاری می باشد.

گالری تصاویر
002
004
005