هیپراداگ 7

هیپراداگ 7
واکسن زنده علیه پارواویروس سگ – دیستمپر، هپاتیت عفونی، لارنگو تراکئیت عفونی، تراکئو برونشیت و واکسن غیر فعال علیه لپتوسپیروز سگ (مقام در برابر دو سویه از لپتوسپیرا)

ترکیب:
 هر دز این واکسن حاوی پارواویروس زنده سگ سویه – C 780916، ویروس زنده دیستمپر سویه lederle آدنو ویروس تیپ 2 زنده سگ سویه منهتن، پارا آنفولانزای زنده سگ سویه Pen103/70 به صورت قرص خشک منجمد و لپتوسپیرا یکتو همورازیه و لپتوسپیرا کانیکولای غیر فعال (کشته) به صورت سوسپانسیون می باشد. این واکسن یک سوسپانسیون تزریقی می باشد که از دو بخش تشکیل شده است: یک بخش خشک و منجمد و بخش دیگر مایع. عفونت های پاروا ویروسی سگ، دیسمپر، هپاتیت، لارنگو تراکئیت، تراکئو برونشیت و لپتوسپیروز از جمله بیماری هایی هستند که می توانند سگ ها در هر سنی مبتلا کنند و ممکن است موجب مرگ آن ها نیز شوند. حیوانات در هفته های اولیه زندگی خود با آنتی بادی های مادری محافظت می شوند. واکسیناسیون سیستماتیک توله سگ ها و سگ های بزرگتر موجب تولید آنتی بادی علیه بیماری ها فوق می شود که تا حدود زیادی باعث حفاظت این حیوانات در برابر این بیماری ها می گردد.

موارد مصرف:
برای پیشگیری از عفونت های پاروا ویروسی، دیستمپر، هپاتیت، لارنگو تراکئیت، تراکئو برونشیت و لپتوسپیروز در سگ

میزان مصرف:
1 میلی لیتر در هر سگ
واکسیناسیون در سن 8 هفتگی صورت گیرد و واکسیناسیون مجدد در سن 12 هفتگی تکرار شود (واکسیناسیون به صورت سالانه تکرار شود)
بسته بندی:
بسته های حاوی 10 دز واکسن (بخش خشک منجمد + بخش مایع)

روش مصرف:
تزریق زیرجلدی

موارد منع مصرف:
واکسیناسیون در حیواناتی که احتمال آلودگی به انگل های روده ای را دارند و یا حیواناتی که تحت استرس هستند و یا در دوره کمون یک بیماری عفونی هستند انجام نشود. در حیوانات آبستن بهتر است واکسیناسیون انجام نشود.

آماده سازی واکسن:
برای آماده سازی واکسن، ابتدا با استفاده از سرنگ بخش مایع را در ویال حاوی بخش خشک منجمد ریخته و قبل از استفاده از واکسن اطمینان پیدا کنید که حتماً بخش خشک منجمد در بخش مایع حل شده است.

روش نگهداری:
واکسن در دمای 2 الی 8 درجه سانتی گراد و دور از نور نگهداری شود. از فریز کردن واکسن اجتناب کنید.

عوارض جانبی:
مصرف بیش از حد این واکسن عوارض جانبی ندارد.

تولیدکننده:
هیپرا اسپانیا

واردکننده:
شرکت کیمیا نور کالا

توزیع کننده:
شرکت درنا دام دارو
شرکت پارسیان پخش اکسیر